RING OSS: 0771 34 00 00
KOM IGÅNG MED CIRCLES

GE STÖD TILL DITT TEAM
PÅ ARBETET OCH FRITIDEN

Circles program består av conciergeteam av världsklass, en digital plattform och ett brett partnernätverk som erbjuder en unik service och minnesvärda upplevelser för konsumenter.

Optimera er organisation och stärk ert arbetsgivarvarumärke genom att bli partner till Circles.

RESULTAT

  • Konsumenter sparar 3+ timmar per förfrågan
  • Hjälper att rekrytera och behålla talang
  • Förbättrad arbetslivsbalans
  • Ökad lojalitet i organisationen
  • Stöd och hjälp i vardagen för medarbetare

HUR DET FUNGERAR

LEVERANSMODELL

GEMENSKAP &
ENGAGEMANG

Data &
ANALYS

AFFÄRSMODELL

MÄTBARA
RESULTAT

I SIFFROR

  • Mer än 22 år av conciergeverksamhet globalt
  • 3,5 miljoner konsumenter per år
  • Över 22 miljoner konsumentdialoger utförda
  • 90% återkommande konsumenter
  • 3 timmars besparing per förfrågan i genomsnitt

TILLBAKA TILL CIRCLES SWEDEN HEMSIDA

Top