CALL: (800) 871-7778
Kom igång med Circles

VÅRA VÄRDERINGAR

Circles är en nyckelkomponent i Sodexos tjänster för livskvalitet.

Dagens föränderliga livsstil leder till att människor söker nya sätt att förbättra livskvaliteten. Dessa nya ambitioner har öppnat en ny marknad för personliga tjänster, där Sodexo nu levererar innovativa lösningar. En mängd faktorer bidrar till det snabba livets tempo som upplevs av individer. Företagen söker lösningar som gör vardagen enklare för sina anställda eller kunder för att behålla dem och säkerställa deras välbefinnande. Ur denna synvinkel är företagets concierge-tjänster en högt värderad fördel.

VÄRDEN

Kunder, konsumenter, anställda och aktieägare utgör alla de olika delar som är Sodexo. Mer än 95% av Sodexos 428 000 anställda har daglig kontakt med kunder och konsumenter. Sodexos anställda, som genom sitt engagemang och hängivenhet personifierar Sodexos unika värden av Serviceanda, Teamanda, Framstegsanda och Entreprenörsanda, är organisationens största tillgång.

Serviceanda: Kunder och användare står i centrum för allt som görs i affärer, och det är alla Sodexo anställdas plikt och ansvar att vara tillgängliga, lyhörda och förväntansfulla för alla kunders krav och förväntningar.

Teamanda: Varje lagmedlem är en integrerad aktör för att upprätthålla relationerna och ge den bästa servicen till kunden. Sodexo fokuserar på att bygga lag från toppen ner som bygger på att lyssna, öppenhet, respekt för andra, mångfald, solidaritet i genomförandet av viktiga beslut, respekt för regler och ömsesidigt stöd.

Framstegsanda: Att hålla balans mellan ödmjukhet och ambition, där alla Sodexo-anställda förstår sina framgångar, såväl som sina misslyckanden, är grundläggande för kontinuerlig förbättring. Alla anställda strävar efter att göra förbättringar i nuvarande situationer samtidigt som man behåller en optimistisk syn på framsteg.

Entreprenörsanda: I en dynamisk och föränderlig miljö visar vi vår smidighet. Vi är aktiva innovatörer och problemlösare, som kontinuerligt söker nya idéer och lösningar för att förbättra våra lösningar och växa som verksamhet.

EN TJÄNSTEFÖRETAG

Sodexos förbättrade livskvalitetspositionering inom servicebranschen är ursprunglig och är en viktig varumärkesdifferentiator. Det breda utbudet av serviceerbjudanden över Sodexos olika affärsområden möjliggör ett övergripande tillvägagångssätt för förbättrad kvalitet.

Circles Concierge ingår i affärsområdet Personal & Home Services i Sodexo. I detta erbjudande ingår även barnomsorg och hemtjänst för personer med behov.

Sodexos affärsområde On-Site Services fokuserar på medarbetarnas välbefinnande, optimerar arbetsprocesser och säkerställer en korrekt funktion och säkerhet för företag, sjukhus, universitet, kriminalvårdsanstalter och stora arbetsplatser.

Affärsområdet Benefits & Rewards Services ger tillgång till ett brett utbud av tjänster som förbättrar livskvaliteten hos mottagare: anställda, studenter, medborgare … Denna Sodexo-lösning ökar medarbetarnas motivation och bidrar till att förbättra kundens prestanda.
 
 

VIKTIGA FÖRDELAR

Sodexo ser livskvaliteten som en viktig faktor för individers välbefinnande, framsteg för såväl samhälle som företag och organisationer. Därför har Sodexos huvudfokus varit på våra kunders:
  • människor, för att öka tillfredsställelse och motivation på arbetsplatsen;
  • processer, för att främja effektivitet och förbättra övergripande prestanda
  • infrastruktur och utrustning, för att maximera användningen, lönsamheten och tillförlitligheten och bidra till att arbets- och arbetsmiljöerna blir mer attraktiva.
Sodexos erfarenheter med våra över 50 miljoner kunder varje dag gav syfte och riktning till utvecklingen av Quality of Life-tjänster som förstärker individers välbefinnande, förbättrar deras effektivitet och hjälper företag och organisationer att förbättra prestanda varje dag.
Circles är engagerade i att driva förändring genom den vägledning som Sodexo presenterat.
Top