CALL: (800) 871-7778
GET STARTED WITH CIRCLES

Användarvillkor | Sverige

 

Användarvillkor

Följande villkor reglerar förhållandet mellan Circles och dess medlemmar och användare vad gäller försäljning och beställning över Internet. Beställning Vid beställning av produkter och tjänster över Internet föreligger bindande köpeavtal vid beställning och betalning. Beställning skall alltid göras via medlemsportalen genom att medlemmen eller användaren följer givna instruktioner för beställning av aktuellt tjänst eller vara. Alternativt via Circles Kundtjänst. Om order ej är lagd ansvarar Circles ej för inlämnade varor eller beställd tjänst. Ansvarsfördelning Inlämnat gods övergår till Circles ansvar efter att medlemmen lagt order via medlemsportalen och Circles personal hämtat upp varorna i servicehörnan eller på annan angiven plats. Efter återlämning av varor i servicehörnan eller på annan angiven plats, skickas ett leveransmail till angiven e-mailadress. Efter detta övergår ansvaret för varan till medlemmen eller användaren. Vid retur eller reklamation är användaren eller medlemmen ansvarig om varan skadas eller kommer bort vid transport tillbaka till Circles. Priser Priser är i SEK om inget annat anges. Priser som riktar sig till privatpersoner inkluderar moms. Priser som riktar sig till företag exkluderar moms. Circles äger rätt att justera listpriserna utan godkännande. Betalningsvillkor Privatpersoner faktureras månatligen. Betalningsvillkor: 15 dagar från fakturadatum. Fakturor som ej betalats vid förfallodatum överlämnas till inkassoföretag för påminnelse och indrivning. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad.Lagstadgad påminnelseavgift tillkommer samt lagstadgade avgifter vid inkasso. Företag faktureras enligt överenskommelse. Leverans Leveranstiden för respektive vara eller tjänst framgår av informationen på medlemsportalen. Dock kan avvikelser från detta förekomma. Vid utebliven leverans har Circles inget ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador som detta kan medföra. Om medlemmen eller användare är orsak till att varan inte kan levereras eller tjänsten utföras, utgår debitering. Kostnaden varierar beroende på vara eller tjänst. Exempel på sådana tillfällen är att kunden inte är hemma vid leverans, har uppgivit fel leveransadress, larmat eller låst med nycklar vår partner inte har tillgång till. Reklamationer Vid klagomål eller reklamationer vänligen kontakta Circles kundtjänst så fort som möjligt. Vid synliga skador på varor ska anmärkning framställas till Circles support via e-mail senast 2 dagar efter leverans. Konsumenten får ej returnera varan mot postförskott utan Circles medgivande. Varor som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses ej av Circles. Vid eventuell tvist följer Circles Allmänna Reklamationsnämndens beslut. Skydd av personuppgifter Vi tar skyddandet av dina personuppgifter på största allvar och följer riktlinjer för GDPR. För mer information om detta se vår Integritetspolicy  

JURIDISK INFORMASJON AV UTGIVEREN

1.1. Sodexo (Suisse) SA (heretter “Sodexo”), med hovedkontor på Hohlstrasse 614 – 8048 Zürich, Sveits, registrert i det sveitsiske handelsregisteret under UID CHE-100.605.534 og en kapital på CHF 1’000’000.

1.2. Telefon: +41 44 305 80 60

1.3. E-post: mycircles.no@sodexo.com

1.4. Mva-nummer: CHE-100.605.534

1.5. Utgivelsesdirektør: Laurent Allemand, Managing Director Hosting provider: SG Hosting Inc.1.6. Hovedkvarter: 901 N. Pitt St, Suite 325 Alexandria, 22314 VA

Kontakt: Milena Stefanova, klagesjef

 1. PRESENTASJON AV NETTSTEDET

2.1. My Circles-plattformen er underlagt circles-norway.com (heretter “nettstedet”) for å gi selskaper (heretter “kundene”) og deres ansatte (heretter “brukerne”) My Circles Platform og My Circles personlige tjenestetilbud.

 1. FORELØPIG INFORMASJON OM TJENESTENE

3.1. Brukeren kan når som helst:

– Bestille en tjeneste levert til sin hjemmeadresse fra våre partnere·

– Lage en forespørsel via kontaktskjemaet, e-post eller via telefon

3.2. Denne tjenesten og informasjonen blir gitt til brukeren via subsidiert modell av kunden eller bestilles og betales via eget kredittkort.

 1. GODKJENNELSE AV GENERELLE VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTEDET

4.1. Disse bestemmelsene utgjør de generelle vilkårene for bruk av nettstedet (generelle vilkår og betingelser for bruk, heretter kalt “GTC”).

Tilgang ti,l og bruk av nettstedet forutsetter aksept og overholdelse av vilkårene.

4.2. Sodexo forbeholder seg retten til å endre nettstedet og vilkårene når som helst og uten forvarsel, spesielt å tilpasse dem til endringer på nettstedet ved å tilby nye funksjoner eller slette eller endre eksisterende funksjoner.

 1. TILGANG TIL NETTSTEDET

5.1. Tilgang til nettstedet er mulig under circles-norway.com med en terminalenhet utstyrt med en nettleser og en internettforbindelse.

5.2. Sodexo bruker de tekniske løsningene som er til rådighet for å gi tilgang til nettstedet 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Imidlertid kan Sodexo når som helst suspendere, begrense eller avbryte tilgangen til nettstedet eller til visse sider på nettstedet uten å informere brukerne på forhånd, for å utføre vedlikeholdsarbeid, oppdateringer, endringer i innholdet eller andre tiltak som anses nødvendig for riktig funksjon av nettstedet.

5.3. Sodexo etterstreber å opprettholde tilgjengeligheten, sikkerheten og kvaliteten på nettstedet for å sikre best mulig tilgangsvilkår for brukerne. Imidlertid kan et visst antall særegenheter eller hendelser oppstå som Sodexo på ingen måte kan holdes ansvarlige for:

5.3.1. Spesielle risikoer knyttet til spesifikasjonene til Internett og nettverk, og særlig til det faktum at informasjon knyttet til brukerens personlige data kan samles inn, overføres og/ eller endres uavhengig av Sodexos kontroll. På samme måte kan brukeren få konsekvensene av mulige piratkopieringshandlinger begått på serverne eller andre komponenter på nettstedet, og ingen garanti eller kompensasjon kan gis mot slike konsekvenser;

5.3.2. Sodexo garanterer ikke at nettstedet fungerer uten forstyrrelser eller feil. Det kan oppstå feilmeldinger, og visse programmeringsfeil kan være forårsaket av oppdateringer eller av hendelser utenfor Sodexos kontroll;

5.3.3. Endringer, forstyrrelser eller forverring av nettstedet kan oppstå på grunn av feil bruk av datamaskiner, Internett og nettstedet, en defekt eller utilstrekkelig konfigurasjon og datautstyr, bruk av nettlesere som ikke er kompatible med nettsted.

5.4. Brukeren aksepterer at Sodexo har rett til å:

Slike tiltak kan oppstå når som helst og uten varsel, spesielt hvis Sodexo er av den oppfatning at brukeren ikke har overholdt vilkårene.

5.5. Sodexo forbeholder seg retten til å treffe ethvert tiltak det anser hensiktsmessig for enhver bruker som etter Sodexos mening bryter gjeldende regelverk eller GTC.

Det er bestemt at Sodexo etter eget skjønn avgjør om brukerens oppførsel bryter med vilkårene eller gjeldende regler.

 1. KONTAKT

6.1. Hvis du har spørsmål eller behov for informasjon angående nettstedet eller hvis du har informasjon om ulovlig innhold eller aktiviteter, kan brukeren kontakte utgiveren på følgende e-postadresse:

mycircles.no@sodexo.com eller registrert med anbefalt post til: So-dexo (Suisse) SA, avdeling for markedskommunikasjon, Hohlstrasse 614 – 8048 Zürich.

 1. ANSVAR

7.1. Ved å bruke plattformen, samtykker brukeren uttrykkelig å overholde lover, forskrifter og betingelser som er gjeldende for bruk av plattformen (heretter kalt “reglene”), på en slik måte at Sodexo Norge ikke kan holdes ansvarlig for noe uregelmessig bruk av plattformen.

7.2. Sodexo Norge er kun ansvarlig for innholdet det selv har publisert.

7.3. Sodexo Norge er ikke ansvarlig:

7.4. I tillegg kan ikke plattformen garantere nøyaktigheten, fullstendigheten og aktualiteten til den formidlede informasjonen.

 1. PERSONOPPLYSNINGER

8.1. Personopplysningene som samles inn via plattformen behandles av Sodexo Norge med det formål å kontakte og overføre informasjon, administrere og overvåke kunden/prospektet eller partnerforholdet, administrere brukernes rettigheter, samle statistikk om besøkende til plattformen og markedsundersøkelser, samt forbedre driften av nettstedet.

Denne behandlingen er basert på Sodexo Norges legitime interesse i å svare på forespørsler fra brukere og å utvide partnernettverket og, om nødvendig, på oppfyllelsen av en kontraktsforpliktelse.

De innsamlede dataene vil bli videreført til autoriserte personer i Sodexo Norge, som må kjenne dem i form av sine funksjoner, og hvis det er relevant – til tjenesteleverandører som handler på vegne av Sodexo Norge. Brukerdata kan sendes til datterselskapet Circles. I samsvar med gjeldende lov har brukere rettigheter til å få innsyn til deres personlige data. Mer informasjon finner du i direktivet om beskyttelse av personopplysninger.

 1. HYPERTEKSTLENKER

9.1. Sodexo Norge kan ikke holdes ansvarlig for potensielt manglende beskyttelse av personopplysninger på andre nettsteder som brukeren ville ha hatt tilgang til via hypertekst lenker.

Brukeren anbefales på det sterkeste å sjekke innholdet i personvernprinsippene på alle besøkte sider og, i tilfelle problemer, kontakte sin arbeidsgiver, operatør, vert eller eier. På samme måte, dersom bruker velger å gå via en hypertekstlenke til et annet nettsted, kan ikke Sodexo Norge være bundet av vilkårene i konfidensialitetsprinsippene til nevnte tredjepartsnettsted, som ikke kan håndheves mot det.

 1. IMMATERIELL EIENDOM

10.1. Strukturering av plattformen samt varemerker, logoer, tekster, grafikk, bilder, lyder, videoer og dataprogrammer som utgjør den, er eid av Sodexo Norge eller dets partnere og er som sådan beskyttet av gjeldende lover knyttet til immateriell eiendom.

10.2. Enhver representasjon, duplisering, tilpasning eller delvis eller fullstendig utnyttelse av innholdet, varemerker og tjenester som tilbys på nettstedet, ved hvilken som helst prosedyre, uten forutgående, uttrykkelig og skriftlig tillatelse fra Sodexo Norge, er strengt forbudt og vil utgjøre et brudd i spesielt i betydningen av bestemmelsene under Norsk lov om opphavsrett og relaterte rettigheter.

10.3. Tilgang til nettstedet utgjør ikke anerkjennelse av en rettighet og gir generelt ingen rett til immateriell eiendom i elementene som utgjør nettstedet, som fortsatt er Sodexo Norges eksklusive eiendom.

 1. GJELDENDE LOVBESTEMMELSER

11.1. GTC er underlagt europeisk lov.

11.2. Med mindre annet er spesifisert, er enhver tvist mellom Sodexo Norge og dets brukere underlagt jurisdiksjonen til den kompetente domstolen i hvis jurisdiksjon hovedkontoret til Sodexo Norge er lokalisert.

11.3. Det er uttrykkelig avtalt at dataene som samles inn via nettstedet vil ha bevisverdi, særlig i tilfelle de blir sendt inn av Sodexo Norge i en juridisk tvist eller annen prosedyre. De anses å være tillatt, gyldige og kan bestrides av partene på samme måte, under de samme forholdene og med samme bevisverdi som ethvert dokument opprettet, mottatt eller holdt skriftlig, bortsett fra i tilfelle en åpenbar feil på nettstedet.

11.4. I tilfelle en tvist med Sodexo Norge som ikke kan løses i sammenheng med en tidligere skriftlig klage som ble inngitt direkte til Sodexo, har forbrukeren muligheten innen ett år fra datoen for den skriftlige klagen som ble sendt til Sodexo Norge, for å kontakte gratis forbrukerformidleren som Circles France er medlem av. , nemlig Association of European Mediators (AME CONSO). Henvisningen må gjøres enten ved å fylle ut skjemaet som er gitt for dette formålet på nettstedet AME CONSO: www.media-tionsconso-ame.com; eller via post til AME CONSO, 11 Place Dauphine – 75001 PARIS.

 1. VALIDITETSFRASKRIVELSE

12.1. Hvis en bestemmelse i denne GTC viser seg å være ugyldig, skal den anses å være uskrevet, uten å ugyldiggjøre bruksvilkårene eller påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene.

12.2. Det faktum at Sodexo Norge ikke krever dokumentasjon på anvendelse av bestemmelsene i disse bruksvilkårene, eller aksepterer noen form uteblivelse av implementering (midlertidig eller permanent), kan på ingen måte tolkes som et frafall fra Sodexo Norge på utøvelsen av rettigheter under dette formålet.

Top