CALL: (800) 871-7778
Kom igång med Circles
En bättre arbetslivsbalans för Lundbergs med Circles

En bättre arbetslivsbalans för Lundbergs med Circles

 

Circles conciergetjänster och Fastighets AB L E Lundberg påbörjar i maj ett pilotprojekt i Linköping. Genom en digital portal och en personlig service via Circles servicecenter ges medarbetarna på Lundbergs i Linköping tillgång till tidsbesparande tjänster för att skapa en bättre arbetslivsbalans och en kundupplevelse i världsklass.

Vi är stolta över det förtroende som Fastighets AB L E Lundberg har gett oss, där våra kunskaper och erbjudanden kommer att kunna bidra till en bättre balans mellan arbete och privatliv, säger Anil Ramel Singh, VD på Circles Sweden.

Genom Circles conciergetjänster skapas en enklare vardag för användaren, och bidrar till en mer attraktiv arbetsplats med hög trivsel. Circles serviceutbud fokuserar på att bidra till ökad livskvalitet, genom att tillgängliggöra högkvalitativa tjänster för sina användare.

Vi vill erbjuda attraktiva tjänster som möjliggör för en enklare vardag för våra användare, där människor får tid över att fokusera på det som är viktigt för dem. Vi är glada att starta igång det här testet tillsammans med Fastighets AB L E Lundberg och vi hoppas att det ska bidra till högre trivsel och en bättre arbetsmiljö, fortsätter Anil Ramel Singh.

Vi jobbar hela tiden med att utveckla vårt erbjudande – både mot företagshyresgäster, bostadshyresgäster och våra medarbetare, säger Elisabeth Falk Olander, förvaltare och affärsutvecklare på Fastighets AB L E Lundberg. Den här gången är det våra medarbetare som får agera testpiloter och det ska bli spännande att testa conciergetjänsterna tillsammans med Circles, avslutar Elisabeth Falk Olander.

Kontakt:
Anil Ramel Singh
VD, Circles Sweden AB
anil.ramelsingh@sodexo.com

Elisabeth Falk Olander
Förvaltare Kontor, Fastighets AB L E Lundberg
Affärsutvecklare
elisabeth.falk.olander@lundbergs.se

Circles Sweden erbjuder conciergetjänster av hög klass till företag och fastighetsägare. Genom smarta och effektiva tjänster bidrar Circles till att kunder och deras medarbetare samt hyresgäster får en bra balans i livet. Circles ägs av Sodexo Group och tillhör en av världens största aktörer på den globala marknaden inom servicetjänster.

Fastighets AB L E Lundberg grundades 1944 och har utvecklats till en av Sveriges största privata fastighetsägare. I bolaget arbetar cirka 170 medarbetare, 1 500 kommersiella kunder och fler än 10 000 bostadshyresgäster. Fastighetsbeståndet har till stor del byggts i egen regi och utgörs av bostäder samt lokaler för kontor och handel.

Top