CALL: (800) 871-7778
Kom igång med Circles
Consulting Case Study | Circles Business & Concierge Services

KONSULTFIRMA – STÖD FÖR FÖRETAGSTILLVÄXT OCH ARBETSLIVSBALANS

 

UTMANINGEN
2016 sökte en av världens störa konsultfirmor efter ett unikt sätt att uppå sina tillväxtmål och förbättra den övergripande arbetsplatsupplevelsen. De var ute efter en lösning som kunde hjälpa deras administrativa personal, genom att lyfta bort särskilda uppgifter för att frigöra mer tid för affärskritiska arbetsuppgifter utan en ökad arbetsbörda. Dessutom fanns det ett stort behov av att bättre stödja arbetslivsbalansen eftersom en majoritet av deras anställda tillbringade 4 till 5 dagar i veckan på vägen och ute hos kund.

LÖSNINGEN
Efter en noggrann granskning och avkastning analys bestämde de sig för att implementera ett Circles Concierge-program, för att kunna möta företagets korta och långsiktiga mål. I nära samarbete med ett projektteam från Circles utformades en skräddarsydd plan för att ge den administrativa nyckelpersonalen tillgång till en rad olika affärs- och personliga supporttjänster dygnet runt – evenemangsplanering, logistikkoordinering, cateringorder, privata middagsbokningar, inköp av gåvor, ärendehantering etc.

Net Promoter Score (NPS) på 86+
Sparade 50 000 + timmar
Användning från 55 kontor i 32 stater

Circles implementerade även ett generellt tjänsteprogram för hela arbetskraften på 40 000+ anställda och marknadsförde det som ett verktyg för att bättre hantera balansen mellan arbete och privatliv och ett verktyg för att förbättra det mentala välmåendet. Tjänster som erbjuds via denna plattform inkluderar – reseplanering, ärendehantering, produkt- och tjänstejämförelse, hushållstjänster, tjänster inom hälsa och välmående etc. På grund av företagets spridna geografi, togs en detaljerad kommunikations- och engagemangsplan fram för att säkerställa att värdet och nyttan av Circles-programmet spreds effektivt oavsett plats eller roll.

RESULTATET
Efter en första pilotperiod på 4 månader växte programmet långsamt från drygt 2000 deltagare till över 15 000. Nu utnyttjar anställda i alla 50 amerikanska stater programmet. 96 procent av den centrala administrativa personalen, som programmet utformades för, utnyttjar tjänsten i genomsnitt 6 gånger per år. Sedan starten har Circles slutfört nästan 20.000 förfrågningar, och programmet har ett Net Promoter Score på 86+.

Förfrågningarna har kommit från över 55 olika kontor och fortsätter att växa i popularitet. Programmet har också bidragit till att möta företagets affärsmål – vilket bidragit till att de överstiger sina tillväxtmål under de senaste två räkenskapsåren. En av de mest övertygande ROI-siffrorna är att Circles-tjänster har hjälpt till att spara de anställda totalt 50 000 timmar produktiv tid.

Top